بیمه نامه خودرو

بیمه شخص ثالت وسایط نقلیه

در این نوع بیمه، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از بدنی یا مالی) تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه بدنه وسایط نقلیه

دراین نوع بیمه نامه ‌ وسیله‌ نقلیه اتومبیل‌ در برابر خطرات‌ آتش سوزی صاعقه انفجار، سرقت کلی و جزئی، موادشیمیایی، بلایای طبیعی، نوسان قیمت، شکست شیشه و… تحت پوشش می باشد.

آتش سوزی ،صاعقه ، انفجار

در این نوع بیمه نامه اموال منقول و غیرمنقول تحت پوشش قرار می گیرد که شامل آتش سوزی صاعقه ،انفجار به عنوان خطر اصلی و خطرات تبعی از جمله زلزله ، سیل، طوفان ، ترکیدگی لوله آب، مسئولیت همسایگان ، گرفتگی و فروکش چاه ، ضایعات آب برف و باران، سقوط هواپیما، نشست و رانش زمین، شکست شیشه ، سرقت ، ظروف تحت فشار ، نشست آمونیاک و… می باشد. بیمه آتش سوزی شمل چهار گروه زیر می باشد:

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

در این بیمه نامه سازه واحد مسکونی، تاسیسات، مشاعات و اسباب و اثاثیه بیمه می شوند.

بیمه آتش سوزی واحد های صنعتی (ادارات ، ساختمان های تجاری و...)

در این بیمه نامه سازه واحد صنعتی، تاسیسات، ماشین آلات ، تجهیزات، اسباب و اثاثیه و تمامی موجودی مستقر در واحدهای صنعتی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

بیمه آتش سوزی واحد های غیر صنعتی (ادارات ، ساختمان های تجاری و...)

در این بیمه نامه سازه واحد صنعتی، تاسیسات، ماشین آلات ، تجهیزات، اسباب و اثاثیه و تمامی موجودی مستقر در واحدهای صنعتی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

بیمه آتش سوزی انبارها

 در این بیمه نامه سازه انبار و تمامی موجودی مستقر در انبار تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

بیمه نامه عمر و حوادث

بیمه حوادث

این نوع بیمه نامه شامل حوادث اشخاص در مقابل کلیه خطرات ناشی از حوادث مشمول بیمه که باعث فوت، نقص عضو، از کار افتادگی دائم و یا ایجاد هزینه پزشکی گردد می باشد.که در هر ساعت از شبانه‌روز و در هر مکان جغرافیایی تحت پوشش می باشند و می‌تواند، کلیه خطرات اعم از شغلی، تحصیلی،‌ تفریحی و … را در بر بگیرد. بیمه حوادث انفرادی شامل کار و حرفه افراد که مبنای محاسبات سن و شغل و سرمایه مورد درخواست می باشد. بیمه حوادث گروهی که شامل مجوعه های زیر می باشد:

بیمه عمر

بیمه عمر ساده زمانی که در این نوع بیمه نامه در صورت فوت شخص بیمه شده مبلغ مورد توافق به ذینفع بیمه نامه پرداخت می گردد.

بیمه عمر مانده بدهکار

در این نوع بیمه‌نامه مبلغ وام دریافتی یا کل مبلغ بازپرداختی پرسنل به بانک یا مؤسسات قرض الحسنه موضوع بیمه قرار می‌گیرد و چنانچه پرسنل در طول مدت بازپرداخت فوت نماید، شرکت بیمه مانده اقساط وام را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام در وجه استفاده‌کنندگان بیمه‌نامه پرداخت میکند.

بیمه نامه درمان

بیمه درمان

دراین نوع بیمه نامه هزینه های پزشکی پرسنل با توجه به قرارداد پرداخت می گردد.

بیمه درمان انفرادی

دراین نوع بیمه نامه هزینه های پزشکی پرسنل با توجه به قرارداد پرداخت می گردد. بیمه درمان انفرادی به کسانی که به عمرو زندگی را خریداری کرده باشند ارائه می گردد.

بیمه درمان گروهی

بیمه تجارت نو با بیش از ۵۰۰۰ مرکز درمانی برای پوشش خدمات درمانی نظیر بستری، جراحی، زایمان، انواع آزمایش، پاراکلینیکی، فیزیوتراپی، ویزیت و دارو، دندانپزشکی، عینک و لنز طبی اروتز و پروتز و….در بازپرداخت هزینه های درمان و خدمات آنلاین مراکز درمانی آماده برای خدمات رسانی می باشد.

بیمه نامه مسافرتی

بیمه درمان مسافرتی

در این نوع بیمه نامه هزینه های پزشکی و بستری شدن هنگام بروز حادثه / انتقال یا بازگرداندن بیمه گزار به کشورش در صورت بروز حادثه/ هزینه های ضروری دندان پزشکی / بازگشت اعضای درجه ۱ خانواده به همراه بیمه گذار / بازگرداندن جسد بیمه گزار به ایران در صورت فوت /انتقال اضطراری یکی از اعضای درجه یک خانواده بیمه گذار / هزینه بازگشت بیمه گذار به کشورش به علت فوت اقوام / هزینه های مربوط به تحویل دارو / پیگیری و پرداخت هزینه مسائل حقوقی / مفقود شدن یا به سرقت رفتن مدارک شناسایی / حواله وجه نقد / هزینه های ناشی از تاخیر در حرکت / در اختیار قرار دادن اطلاعات درمانی توسط شرکت کمک رسان در مواقع اضطراری / پرداخت هزینه در صورت فقدان بار / یافتن و ارسال بار / تاخیر در رسیدن چمدان ها / ارائه وجه ضمانت / بازگرداندن کودکان به ایران در صورت فوت یا بستری سرپرست

بیمه نامه اتباع خارجی

دراین بیمه نامه پوشش بیمه نامه های مسافرتی اتباع خارجی شامل :

بیمه نامه مهندسی

بیمه های تمام خطر پیمانکاران

در این نوع بیمه نامه پروژه‌ های ساختمانی از تاریخ شروع تا زمان تحویل به کارفرما، در مقابل هرگونه خسارت ناشی از هر حادثه و همچنین خسارت های مادی، جرح، صدمات بدنی وارده به اشخاص ثالث، پاکسازی محیط و برداشت ضایعات تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه شکست ماشین آلات

در این نوع بیمه نامه که در زمان بهره برداری کارخانه ‌ها صادر می‌شود و خسارات فیزیکی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی تأسیسات، تجهیزات و دستگاه ‌ها و هزینه نصب، حـقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل بیمه می‌کند.

بیمه تمام خطر سازه‌های تکمیل شده

در این نوع بیمه نامه پروژه‌های مهندسی مانند سدها‌، راه‌ها، پل‌ها، برج‌ها، طرح‌های آبیاری و زهکشی و نظایر آن پس از اتمام عملیات و تحویل موقت به صاحب کار در دوره بهره‌‌برداری در معرض سوانح طبیعی قرار دارند تحت پوشش می باشند.

بیمه تجهیزات پیمانکاری و ماشین آلات

در این نوع بیمه نامه ماشین آلات مکانیکی، لودر،گریدر،بولدوزر‌، بیل مکانیکی‌، دستگاه‌های مکنده و حفاری، پمپ و ویبراتور، لیف تراک و جرثقیل خود را که مجاز به عبور و مرور در جاده‌های عمومی ‌نمی‌باشند، تحت پوشش قرار می گیرند.

صدور بیمه های تجهیزات الکترونیکی E.E

دراین نوع بیمه نامه کلیه خسارات سخت افزاری ابزارهای ظریف الکترونیکی و رایانه ای و … در مقابل خسارات ناشی از ضربه، برخورد اجسام خارجی، آبدیدگی، آتش‌سوزی و نوسانات برق تحت پوشش قرار می‌گیرند.

صدور بیمه های بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (تضمین کیفیت ساختمان)

در این نوع بیمه‌نامه هرگونه نقص در سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی غلط، اجرای نادرست و مواد و مصالح معیوب طی مدت اعتبار بیمه‌نامه که به بیمه‌گر اعلام شود و در زمان صدور گواهی پایان کار و گواهی تأیید بازرس فنی آشکار نشده باشد را تحت پوشش قرار می گیرند.

صدور بیمه بویلر و مخازن تحت فشار

در این نوع بیمه نامه خطر انفجار مخازن تحت ‌فشار‌، بویلرها و خسارت‌های ناشی از آنها تحت پوشش قرار می‌‌گیرند.

صدور بیمه های بیمه فساد کالا در سردخانه (D.O.S)

در این نوع بیمه نامه که مکمل بیمه شکست ماشین آلات است و بیمه گذار می‌تواند همزمان با بیمه تجهیزات سردخانه، خسارت ناشی از فساد کالاهای موجود در انبار سردخانه را در صورت ازکارافتادگی دستگاه های تبریدی تحت پوشش قرار دهد.

صدور بیمه های تمام خطر نصب E.A.R

در این نوع بیمه‌نامه به منظور نصب تجهیزات و ماشین آلات کارخانه و تأسیسات از هنگام تجهیز کارگاه تا پایان عملیات نصب و کارهای ساختمانی‌، آزمایش و راه اندازی طرح هایی نظیر کارخانه‌های صنعتی وتولیدی، نیروگاه‌ها،‌ خطوط‌ انتقال نیرو‌، تأسیسات ‌مخابراتی ‌و تلویزیونی، ذوب آهن، فولادسازی، راه آهن‌، خطوط لوله نفت وگاز، پتروشیمی، پالایشگاه و … که شامل تمام خطرات می باشد تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه موبایل

این نوع بیمه نامه تلفن همراه تحت پوشش خطراتی از جمله سرقت با شکست حرز، نفوذ مایعات به داخل دستگاه، شکست فیزیکی در اثر سقوط و ضربه، آتش سوزی، نوسانات ولتاژ برق، اتصال کوتاه و سایر علل الکتریکی قرار می گیرد.

بیمه نامه باربری

بیمه باربری وارداتی

این بیمه به افراد حقیقی یا حقوقی که قصد خرید محصول از کشورهای خارجی و وارد کردن آن به کشور را دارند،خدمات بیمه ای ارائه می دهد.

بیمه باربری صادراتی

این بیمه خسارات وارده بر محموله هایی که از ایران به دیگر کشورها حمل می شوند را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه باربری داخلی

این بیمه خسارات واردئه بر محموله هایی که در داخل محدوده جغرافیایی ایران جا به جا می شوند را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه باربری ترانزیت

این بیمه خسارات وارده بر محموله هایی که در داخل محدوده جغرافیایی ایران جا به جا نمی شوند و ایران تنها در مسیر انتقال آنها قرار دارد را، تحت پوشش قرار می دهد. همچنین بیمه تجـارت نو می تواند محــموله شما را در ۴ دستـه (بیمه نامه تلف کلی کالا،مجموعه شرایط B,A و C) تحت پوشش قرار می دهد که در پوشـش مجمـوعه شرایط Total Loss کمترین و در پوشـش مجموعه شرایط A بیشترین ارائه خدمات بیمه ای وجود دارد. به این صورت که در مجمــوعه شـرایط A محموله از انبـار مبدا تا مقصد در مقـابل هرگونه سانحـه و حادثه بیمه خواهد شد.

بیمه های زندگی

مهربان زندگی (طرح انفرادی بیمه های عمر و سرمایه گذاری)

در این طرح با پرداخت حق بیمه،یک نفر تحت پوشش بیمه قرار می گیرد و در طول مدت قرارداد از انواع پوشش های بیمه ای برخوردار است. از این پوشش ها می توان به فوت بر اثر حادثه، مستمری در صورت از کارافتادگی، معافیت از پرداخت حق بیمه، پوشش هزینه های پزشکی ناشـی از حادثه و پوشـش امراض خاص از قبیل جراحی قلبی و عروقی، سرطان، ایدز، ام اس ،آلزایمر، پارکینسـون و… اشاره نمـود و امـکان بهره مندی از بیمه درمان تکمیلی انفرادی وجود دارد، همچنین به علاوه خدمات بیمه ای اندوخته بیمه نامه با سود روز شمار نیز از منافع دیگر ارزشمند این بیمه برای متقاضی است.

مهریار زندگی (طرح مشترک بیمه های عمر و سرمایه گذاری)

در این طرح با پرداخت یک حق بیمه، دو نفر تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد و هر دونفر در طول مدت قرارداد از پوشش هایی نظیر پوشش های مطرح شده در طرح مهربان زندگی به صورت جداگانه و مجزا، سرمایه گذاری مطلوبی نیز در قالب اندوخته سرمایه گذاری در بیمه نامه نصیب ایشان خواهد شد.

بیمه های مستمری

در این بیمه نامه علاوه بر مزایای مشخص شده در دو مورد قبل ، در پایان قراداداندوخته بیمه نامه به دو صورت مستمری مدت معین و یا مادام العمر به ذینفعان مشخص شده در بیمه نامه پرداخت خواهد شد و هر زمان که مستمری بگیر فوت نماید سرمایه فوتی به میزان اندوخته ابتدای مستمری به ذینفع مستمری بگیر پرداخت خواهد شد.

بیمه ترمیم پاداش پایان خدمت کارکنان (باز خرید سنوات)

بسیاری از شرکت ها به صورت سالانه سنوات کارکنان خود را تسویه می نمایند، این در حالی است که این پرداختی سنوات به صورت علی الحساب می باشد. با پرداخت سنوات کارکنان به شرکت بیمه تجارت نو، این تعهد وجود دارد که پایان همکاری هر یک از کارکنان سنوات آن فرد به صورت کامل از طرف شرکت بیمه پرداخت و مازاد سنواتی نیز بتواند پرداخت گردد. این طرح بیمه ای شامل تمامی مزایا از جمله سود مشارکت سالیانه خواهد شد، همچنین در طول خدمت کارمند در شرکت ،شخص تحت پوشش بیمه های زندگی نیز می باشد

بیمه مسئولیت

مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

به موجب مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون مسئولیت مدنی، کلیه کارفرمایان مسئول جبران (غرامت فوت و نقص عضو و همچنین هزینه پزشکی) وارده به کارکنان و کارگران شاغل در محدوده محل کار که ناشی از حوادث حین کار بوده ، می باشند. انواع رشته های بیمه ای مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه مسئولیت مدنی کارفرما درقبال کارکنان فعالیت های ساختمانی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما درقبال کارکنان فعالیت های صنعتی – خدماتی – بازرگانی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما درقبال کارکنان فعالیت های عمرانی

بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا

در این نوع بیمه نامه، خسارات جانی یا مالی وارد به مصرف کنندگان و اشخاص ثالث که ناشی از عدم ایمنی، عیب و نقص کالای تولیدی و عرضه شده را براساس بیمه نامه صادره جبران کند.

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای

در این نوع بیمه نامه هر شخص که اشتغال به شغل و حرفه ای دارد، ممکن است بر اثر خطا، قصور و یا غفلت موجب ایراد خسارت به جان و یا مال دیگران شود؛ چه حادثه ناشی از عملکرد خود و چه ناشی از عملکرد زیردستان وی باشد. مانند مسئولیت پزشکان، پیراپزشکان، مهندسان، مجری ، طراح ، محاسب و…

بیمه مسئولیت مدنی عمومی

در این نوع بیمه نامه که مسئولیت مدیران پروژه و صاحبان شغل و یا فعالیت را در قبال اشخاص ثالث و استفاده کنندگان از خدمات بیمه می کند. نظیر مسئولیت ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها، مسئولیت نصابان آسانسور و پله برقی، مسئولیت فنی بیمارستان ها و کلینیک ها، مسئولیت دارندگان ماشین آلات راهسازی، صنعتی و کشاورزی، مسئولیت جامع شهرداری در قبال شهروندان، مسئولیت ناشی از آتش سوزی در قبال همسایگان، مسئولیت ناشی از اجرای پروژه های آب، گاز، فاضلاب و مخابرات، مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در برابر اشخاص ثالث، مسئولیت پیمانکاران، مسئولیت پارکینگ داران، و…

بیمه مسئولیت قراردادی

طرفین یک قرارداد ممکن است به طور غیر عمد یا سهوا بر اثر عدم رعایت مفاد قرارداد باعث زیان به طرف دیگر قرارداد شوند. با صدور این بیمه نامه خسارت های مالی ناشی از مسئولیت بیمه گذار وارد به طرف دیگر قرارداد تحت پوشش قرار می گیرد، نظیر بیـمه نامه های مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی و بین المللی، مسئولیت مدنی موجـر در قبال مستاجر و…

بیمه پول

بیمه پول

در این نوع بیمه نامه خسارت وارده به پول که شامل : آتش سوزی صاعقه ، انفجار زلزله ، سیل ، سرقت مسلحانه و غیر مسلحانه با شکست حرز، تصـادف وسائل نقلیه حامل وجوه، سوانـح مربوط به هواپیما حامل وجوه از جمله هواپیمـا ربـایی و دیگر خسـارات این چنینی تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه پول در صندوق

این بیمه نامه خسارات وارده بر پول موجود در گاوصندوق بانک ها، صرافی ها، ادارات بزرگ و همچنین پول موجود در دستگاه ها خودپرداز در مقابل حوادث طبیعی و سرقت را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه پول در گردش

بیمـه پول در گردش تمام خسارات وارده بر پول در هنگام جا به جایی مانند انتــقال بین شعب یا انتقال از یک شعبه به خودپرداز در مسیری مشخص را تحت پوشش قرار می دهد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر ۹۱۰۳۱۷۶۴ – ۰۲۱ داخلی ۲ تماس حاصل فرمایید

توسعه خدمات انفورماتیک برخط بازار
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟
Shopping cart